Prekių katalogas

Įtampos stabilizatorius vienos fazės 230Vac 1000VA MSER-1000, servovariklis

 • Įtampos stabilizatorius vienos fazės 230Vac 1000VA MSER-1000, servovariklis

  Kodas: URZ3426
  Gamintojas
  KEMOT
  Prekinis ženklas
  KEMOT
  Plotis (mm)
  130
  Įėjimo įtampa AC iki (V)
  260
  Įėjimo įtampa AC nuo (V)
  130
  Aukštis (mm)
  147
  Gylis (mm)
  228
  Išėjimo įtampa AC iki (V)
  230
  Bendroji galia (VA)
  1000
  Išėjimo įtampa AC nuo (V)
  230
 •     SAVYBĖS

  •Tikslus, (±3 % tikslumas) su greito reagavimo AVR

  • Aukštos kokybės toroidinis transformatorius

  • AVR gali geriausiai apsaugoti jūsų prijungtą įrangą nuo įtampos svyravimų

  • Servo variklis

  • Skystųjų kristalų ekranas

  • Pritaikomas: kompiuteriams, apšvietimo įrangai, garso aparatūrai, televizoriams, biuro technikai ir kt.

   

   

  PRIEKINIS SKYDELIS


  1. Maitinimo jungiklis (jei apkrovos srovė viršija, įrenginys automatiškai išsijungs.

  Norėdami jį vėl įjungti, sumažinkite apkrovos srovę, tada maitinimo jungiklį nustatykite į „ON“).

  2. Įėjimo įtampa

  3. Išėjimo įtampa

  4. Viršįtampis

  5. Nepakankama įtampa

  6. Perkaisto

  7. Įspėjimas/Neįprastas veikimas

  8. Laiko piktograma (6 sekundžių numatytasis delsos įjungimas)

  9. Normalus darbas


  GALINIS SKYDELIS


  1. Išvesties lizdai

  2. Saugiklis

  3. Įvestis


  INDIKACIJA


  RADIJO DAŽNIŲ TRUKDŽIAI

  Šis gaminys gali tinkamai neveikti, jei jis yra šalia įrangos, spinduliuojančio radijo

  bangas. Padėkite šį įrenginį toliau nuo tokios įrangos, kad išvengtumėte elektros energijos tiekimo trikdžių.


  SAUGOS INSTRUKCIJA

  • Neperkraukite įtampos stabilizatoriaus. Šio įrenginio eksploatavimas esant didesnei nei nominali apkrova gali sugadinti šį įrenginį. Nenaudokite įtampos stabilizatoriaus, viršijančio maksimalią jo galią.

  • Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir biure. Nenaudokite šio įtampos stabilizatoriaus su

  specializuota įranga  (pvz., pramoninė, medicinos įranga).

  • Kai įtampos stabilizatorius yra prijungtas prie bet kurio prietaiso, kurio momentinė paleidimo srovė yra didelė, paleidimo galia paprastai kelis kartus viršija nurodytą prietaiso galią.

  Įsitikinkite, kad viso prijungtų prietaisų bendra paleidimo galia neviršija nurodytos didžiausios stabilizatoriaus išėjimo galios. Pavyzdžiui televizoriui, skaičiuokite  du kartus didesnę už nurodytą galią.

  • Įsitikinkite, kad reguliatoriaus išėjimo įtampa ir dažnis yra tokie patys kaip ir prijungtas prietaisas.

  • Pastatykite prietaisą tinkamai vėdinamoje vietoje sutinkama temperatūra.

  • Įspėjimas: Neuždenkite aušinimo ventiliatoriaus ar prietaiso ventiliacijos angų; tai gali sukelti perkaitimą.

  • Saugokite šį prietaisą nuo vandens, drėgmės, šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.

  • Nenaudokite šio įrenginio, jei jis neveikia tinkamai. Tokiu atveju prietaisą

  nedelsdami išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo.

  • Neardykite šio prietaiso ir neatidarykite korpuso. Bet kokį remontą Galima atlikti

  išimti tik įgaliotame aptarnavimo servise.

  • Gaisro atveju naudokite tik sausus miltelinius gesintuvus. Vandens ar kitų rūšių ugnies gesintuvų naudojimas gali sukelti elektros smūgį.

  • Visada pastatykite reguliatorių gerai vėdinamoje patalpoje, saugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ar šilumos šaltinio ir toliau nuo bet kokių degių medžiagų. Laikykite įrenginį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

  • Atjunkite šį įrenginį nuo elektros tinklo, jei jone naudosite ilgą laiko periodą.

  • Maitinimo laidą galima keisti tik įgaliotame techninės priežiūros servise.

  • Maitinimo laido apsauga: maitinimo laidus reikia nutiesti taip, kad jų nebūtų

  galima suspausti dėl daiktų, padėtų ant jų arba prieš juos. Atkreipkite ypatingą dėmesį

  prie laidų, kištukų ir maitinimo lizdų bei vietos, kur jie išeina iš prietaiso.

  • Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys

  su susilpnėjusiomis fizinėmis, jutimo ar protinėmis galimybėmis arba neturintys patirties ir

  žinių, jeigu juos prižiūri ir vadovauja asmuo, atsakingas už saugumą.                                    

  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA